Inloopspreekuur PvdA Landgraaf woensdag 16 december

De PvdA Landgraaf wil weten waar burgers tegenaan lopen, wat hen bezig houdt, misstanden aankaarten en het beleid verbeteren. Daarom houdt het Ombudsteam van PvdA Landgraaf maandelijks een inloopspreekuur. Het eerstvolgende spreekuur, waar voor geen afspraak gemaakt hoeft te worden, vindt plaats op woensdag 16 december tussen 18:30 en 19:30 uur in de brasserie van verzorgingstehuis Dr. Calshof te Schaesberg. Het ombudsteam, onder andere bestaande uit raadsleden van de PvdA Landgraaf, helpen en ondersteunen u graag als dat nodig is. De teamleden stellen zich persoonlijk, professioneel en toegankelijk op. Veel zaken kunnen worden opgelost met een telefoontje en een doorverwijzing. Indien burgers niet in de gelegenheid zijn om het maandelijkse spreekuur te bezoeken, behoort een huisbezoek met een gesprek 'aan de keukentafel' tot de mogelijkheden! Voor meer info: bel 06-55884488 of kijk op www.pvda-landgraaf.nl

Lokale woonlastenmeter vanaf 18 december online!

De gemeenteraad heeft gisteravond een presentatie gekregen over de zogenaamde lokale woonlastenmeter. Het betreft een webapplicatie waarmee burgers meer informatie kunnen vinden over de gemeentelijke begroting en lokale belastingen. Iedere bewoner kan met deze app zijn/haar eigen lokale lasten via de app berekenen. Ook is het mogelijk om een vergelijking met andere (Parkstad)gemeenten te maken. De app beoogt burgers meer te betrekken bij de begroting en de keuzes die de gemeenteraad moet maken.
De app bevat ook een zogenaamd raadsdeel waarmee de burger op de stoel van de gemeenteraad kan gaan zitten. Door bijvoorbeeld tarieven aan te passen, maakt de app direct inzichtelijk wat de effecten hiervan zijn.

 

De app is klaar voor gebruik en wordt vanaf 18 december in gebruik genomen. We zijn benieuwd hoe de app door de Landgraafse burger wordt beoordeeld.

Begroting 2016: ambitie in moeilijke tijden

Op donderdag 12 november 2015 nam een unanieme gemeenteraad de meerjaren begroting aan. Dat gebeurde zonder dat er ook één amendement (=wijzigingsvoorstel) werd ingediend. Een unicum, en dat is een compliment waard aan het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf.

 

Namens de PvdA-fractie sprak fractievoorzitter Robin Reichrath de Algemene Beschouwingen uit. 'Het niet doorgaan van de ambtelijke fusie met Brunssum is een teleurstelling. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor steeds meer taken. Den Haag stelt echter steeds minder geld beschikbaar voor de uitvoering van die taken. Dat betekent dat we een keuze hebben: of we stellen onze ambities en doelstellingen al op voorhand naar beneden bij, of we onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten. Wij kiezen voor de tweede optie.

 

De PvdA-fractie kijkt daarom tevreden terug op het gegeven dat een meerderheid van deze raad het college de opdracht gegeven heeft om te onderzoeken op welke schaal en in welke vorm de belangen van de Landgraafse burger het beste gediend zijn. Die informatie is nodig om een gedegen standpunt te kunnen innemen.
 
Landgraaf toont met deze begroting naar de mening van de PvdA zijn ambitie in moeilijke tijden. Laten we dat vooral volhouden!'
 
 
 
 
 

Accommodatieplan Landgraaf

In de afgelopen weken en maanden is er gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig accommodatieplan voor Landgraaf. U heeft er wellicht veel over gehoord en gelezen. Toch zijn niet alle publicaties op feiten berust of worden er 'halve waarheden' verteld. Daarom vindt u hier het vastgestelde accommodatieplan.

 

De overwegingen die tot een aantal keuzes hebben geleid, heeft PvdA-woordvoerder Robin Reichrath tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van 22 oktober ingebracht. Klik hier voor de eerste termijn. 

 

Op 4 november 2015 werd het accommodatieplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders zal een uitvoeringsplan opstellen. De PvdA-fractie kiest niet voor het instandhouden en betalen van héél veel geld voor overcapaciteit en deels leegstaande accommodaties. We kiezen er voor onze inwoners de prijs daarvoor niet te laten betalen, en dat kan alleen door overcapaciteit af te bouwen en functies te clusteren. Zo behouden we ook voor de toekomst voorzieningen in onze wijken en buurten. Ten aanzien van het zwembad zal de PvdA-fractie bij de behandeling van de Kadernota medio 2016 er alles aan doen om een nieuw zwembad (lokaal of regionaal) voor de inwoners van Landgraaf mogelijk te maken. 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Schroom niet en neem contact op met Robin Reichrath via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lees meer...

Raadbesluit Bousberg

Donderdag 24 september nam de gemeenteraad van Landgraaf een besluit met betrekking tot het gebied Bousberg. Woordvoerder Bart Smeets schreef naar aanleiding van de raadsvergadering onderstaande samenvatting.

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

Spreekuur ombudsteam woensdag 16 september

De PvdA Landgraaf wil weten waar burgers tegenaan lopen, wat hen bezig houdt, misstanden aankaarten en het beleid verbeteren. Daarom houdt het Ombudsteam van PvdA Landgraaf maandelijks een inloopspreekuur. Het eerstvolgende spreekuur, waar voor geen afspraak gemaakt hoeft te worden, vindt plaats op woensdag 16 september tussen 18:30 en 19:30 uur in de Brasserie Heereveld bij het Zorgcentrum aan de Kloosterstraat te Landgraaf. Het ombudsteam, onder andere bestaande uit raadsleden van de PvdA Landgraaf, helpen en ondersteunen u graag als dat nodig is. De teamleden stellen zich persoonlijk, professioneel en toegankelijk op. Veel zaken kunnen worden opgelost met een telefoontje en een doorverwijzing. Indien burgers niet in de gelegenheid zijn om het maandelijkse spreekuur te bezoeken, behoort een huisbezoek met een gesprek 'aan de keukentafel' tot de mogelijkheden! Voor meer info: bel 06-55884488 of kijk op www.pvda-landgraaf.nl

Team PvdA Landgraaf doneert ruim 1500,- euro aan Samenloop voor Hoop

Tijdens de Samenloop voor Hoop die afgelopen weekend in Park Ter Waerden heeft plaats gevonden, heeft de PvdA ruim € 1500,- voor kankeronderzoek van het KWF kunnen doneren. In 2013 liep de PvdA met een team maar dit jaar heeft de PvdA met twee teams aan de 24 uurs wandeltocht deelgenomen en hebben de 27 deelnemers € 270,- bij elkaar gebracht.

Raadslid Bart Smeets begon in november 2014 te trainen om de marathon Via Belgica op 7 juni 2015 van Rimburg naar Maastricht te rennen. Bart Smeets volbracht zijn allereerste, 44 km lange marathon in een zeer goede tijd en wist als lid van het PvdA-team via zijn sponsoren € 1000,- bij elkaar de krijgen.

Op 7 juni jl. organiseerde de PvdA Landgraaf een benefietavond in het Ströatje met optredens van Jack Vinders, Martin Hurkens, de Trekzek en de coverband Unwise. Er werd € 300,- door de aanwezigen bij elkaar gebracht voor de Landgraafse actie Samenloop voor Hoop.

 

Op de foto: Raadslid Bart Smeets in training voor zijn eerste marathon voor Samenloop voor Hoop.

Uitnodiging Thijs Wöltgens-lezing 9 mei 2015

Graag willen wij u uitnodigen voor de Thijs Wöltgenslezing, 9 mei 2015 as. 15.00 – 17.00 uur in De Wilhelminatoren, Viergrenzenweg 230 te Vaals. De Thijs Wöltgenslezing zal dit jaar worden uitgesproken door Agnes Jongerius. Met deze lezing herdenken wij het gedachtegoed en de persoon van Thijs Wöltgens. De lezing staat dit jaar in het teken van de Dag van Europa.

Lees meer...

Bezorging stempassen

Bij de PvdA Landgraaf hebben zich diverse mensen gemeld die:
- óf beide (Waterschap en Provinciale Staten) stempassen nog niet ontvangen hebben;
- wel al de ene stempas, maar nog niet de andere stempas ontvangen hebben. (Let daarbij wel op uw kiesgerechtigdheid!)
 
 
Uit navraag is gebleken dat alle stempassen uiterlijk op woensdag 4 maart bezorgd zouden moeten zijn. Mist u op dit moment dus nog een stempas, of heeft u beiden stempassen nog niet ontvangen? Meld u dan bij de gemeente!
 
U kunt tot 17 maart, 12:00 uur op het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen!
 

Volg de PvdA Landgraaf 
nu ook op Facebook!

like us on facebook small

 

Fractie

2 - Robin Reichrath
Robin Reichrath

Cynthia Veerman
3 - Bart Smeets
Bart Smeets
5 - Mona Slob
Mona Slob
6 - Kees Houkes
Kees Houkes

Wethouder
1 - Harry Leunessen
Harry Leunessen