Euregionale afdeling van de sociaal democratische partijen

Op zaterdag 6 december is in het cultuurcentrum KUKUK te Aken de euregionale afdeling van de sociaaldemoctatische partijen opgericht, de PSE (Parti Socialist Européen). De SPD uit Aken, Heinsberg en Düren, de PvdA-afdelingen uit Parkstad en de SP uit de Duitstalige Gemeenschap van België gaan nauw samen werken op het gebied van: 
* arbeid, werkgelegenheid en economie
* opleiding en scholing
* toerisme en cultuur
* grensoverschrijdende mobiliteit.
 
Elke deelregio levert 3 bestuursleden. Voor Parkstand zijn dat Hans Bosch (Kerkrade), Wim Meijers (Heerlen) en Ger Reichrath (Landgraaf)
 

Eric Geurts brengt een bezoek aan Landgraaf

Op woensdag 3 december 2014 bracht Eric Geurts een bezoek aan het multifunctioneel Park ter Waerden in Landgraaf. Eric Geurts is op dit moment wethouder in Brunssum en hij is op 1 november jongstleden gekozen tot lijstrekker van de PvdA Limburg voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart 2015. In het kader van de verkiezingscampagne bezoekt hij alle 33 Limburgse gemeenten.

Eric Geurts en een afvaardiging van de PvdA Landgraaf werden ontvangen door het bestuur van de beheersstichting van het park dat werd gerealiseerd mede dankzij subsidie van de gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg. Geurts is onder de indruk van het concept: ‘Een dergelijk concept waarin niet alleen verenigingen maar ook andere partners met elkaar samenwerken, kan als voorbeeld gelden voor veel verenigingen in Limburg. Het multifunctioneel exploiteren van accommodaties heeft de toekomst!’ 

Foto v.l.n.r.: Robin Reichrath (raadslid PvdA Landgraaf), Erik Verberkt (voorzitter beheersstichting Park ter Waerden) en Eric Geurts (momenteel wethouder in Brunssum en lijsttrekker voor de PvdA Limburg)

Lees meer...

Raad akkoord met verkoop Kasteel Strijthagen

Tijdens de oordeelvormende raad van 18 november en de besluitvormende raad van 2 december heeft raadslid Bart Smeets namens de PvdA Landgraaf zijn tevredenheid uitgesproken over het resultaat waarmee Kasteel Strijthagen weer een prachtige invulling krijgt. 

 

Een nieuwe invulling met een stevig cultuurprofiel dat mede recht doet aan de omgeving. De gerespecteerde Russisch-Nederlandse kunstenaar Taratynov is naast een grondige opknapbeurt voornemens een atelier en een museaum/tentoonstelling te realiseren. Tevens is het de bedoeling dat er incidentele culturele activiteiten worden georganiseerd. Denk aan lezingen, concerten, theater op locatie en film in de openlucht. In de buitenruimten is Taratynov van plan een beeldentuin te realiseren dat toegankelijk wordt voor het publiek. 
Last but not least wordt het ook weer mogelijk om op Kasteel Strijthagen te trouwen. 

Lees meer...

Buurttent PvdA Landgraaf zaterdag 22 november in Waubach

De PvdA Landgraaf wil weten waar burgers tegenaan lopen, wat hen bezig houdt, misstanden aankaarten en het beleid verbeteren. Daarom staat het Ombudsteam van PvdA Landgraaf op zaterdag 22 november van 10.00 tot 13.00 uur met de buurttent op de Oude Markt in Waubach en nodigt u van harte uit om een bezoekje te brengen. Het ombudsteam, onder andere bestaande uit raadsleden van de PvdA Landgraaf, helpen en ondersteunen u graag als dat nodig is. De teamleden stellen zich persoonlijk, professioneel en toegankelijk op. Veel zaken kunnen worden opgelost met een telefoontje of een doorverwijzing. Indien burgers niet in de gelegenheid zijn om de buurttent te bezoeken, behoort een huisbezoek met een gesprek ‘aan de keukentafel’ tot de mogelijkheden!  Voor meer info: bel 06-55884488 of kijk op www.pvda-landgraaf.nl

Mijnwerkers verdienen een indexering over hun pensioen!

Op dinsdag 28 oktober heeft een unanieme raad een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt de zorgen van de raad over te brengen aan de betrokken pensioenfondsen en de Nederlandse bank. Naar mening van de raad verdienen de mijnwerkers een indexering over hun pensoen. Lees de volledige motie hier:

Lees meer...

Inloopspreekuur PvdA Landgraaf dinsdag 21 oktober

De PvdA Landgraaf wil weten waar burgers tegenaan lopen, wat hen bezig houdt, misstanden aankaarten en het beleid verbeteren. Daarom houdt het Ombudsteam van PvdA Landgraaf maandelijks een inloopspreekuur. Het eerstvolgende spreekuur, waar voor geen afspraak gemaakt hoeft te worden, vindt plaats op dinsdag 21 oktober tussen 18:30 en 19:30 uur in de Harmoniezaal, Sun-plein 19 te Landgraaf. Het ombudsteam, onder andere bestaande uit raadsleden van de PvdA Landgraaf, helpen en ondersteunen u graag als dat nodig is. De teamleden stellen zich persoonlijk, professioneel en toegankelijk op. Veel zaken kunnen worden opgelost met een telefoontje en een doorverwijzing. Indien burgers niet in de gelegenheid zijn om het maandelijkse spreekuur te bezoeken, behoort een huisbezoek met een gesprek ‘aan de keukentafel’ tot de mogelijkheden!  Voor meer info: bel 06-55884488 of kijk op www.pvda-landgraaf.nl

PvdA Landgraaf op werkbezoek bij HEEM-Wonen

Op woensdag 15 oktober brachten raadsleden Cynthia Veerman en Robin Reichrath een werkbezoek aan woningcorporatie HEEM-Wonen. Landelijke wetgeving verandert waardoor ook de taken en bevoegdheden van woningcorporaties zullen veranderen. Hierover werd o.a. gesproken met directeur-bestuurder Jack Vincken, Ger Logister en Mascha Essers. Na een goed gesprek waarin gedachten met elkaar gewisseld zijn, kijkt de PvdA Landgraaf terug op een waardevol en interessant werkbezoek. 

Bekijk nu de Landgraafse zonnekaart!

zonnepanelen
De Provincie Limburg heeft de Zonnekaart ontwikkeld: een instrument waarmee huurders en eigenaren van woningen in heel Limburg op een laagdrempelige manier inzicht krijgen in de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie.
 
Dak wel of niet geschikt
De Zonnekaart laat zien of er voldoende zon op het dak staat en geeft een inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering oplevert, zowel voor het milieu als voor de portemonnee. “Door deze website hopen we een steuntje in de rug te geven aan alle mensen die op dit moment nog twijfelen over de aanschaf”, geeft Bert Kersten aan, PvdA-gedeputeerde voor Duurzaamheid en Energie.
 
Krachtig hulpmiddel
Per gemeente is een gemeentelijke Zonnekaart beschikbaar. De Zonnekaart biedt gemeenten een krachtig hulpmiddel om het potentieel voor zonne-energie in kaart te brengen. Daarnaast kan de gemeente hiermee haar inwoners stimuleren bewuster met energie om te gaan. Voor huiseigenaren die zonnepanelen willen aanschaffen bevat de website alle informatie en toegang tot eventuele lokale initiatieven, energieloketten of installateurs.

Begroting 2015: aan de slag op alle fronten!

Met trots presenteert het college van burgemeester en wethouders haar eerste programmabegroting. Een begroting waarin veel aandacht is voor het sociale domein, zonder dat dit ten koste gaat van onze ambities op de andere beleidsvelden.
Wij zijn erin geslaagd de begroting sluitend te maken, waarbij wij rekening hebben gehouden met verdergaande rijksbezuinigingen. De grootste opgave in deze begroting is daarom gelegen in de keuze om de bestaande voorzieningen met minder middelen in stand te houden. Ondanks het feit dat er sprake is van een zeer voorzichtig herstel van de economie, acht het college het nu nog te vroeg om dit te vertalen in haar meerjarenramingen.

Lees meer...

Volg de PvdA Landgraaf 
nu ook op Facebook!

like us on facebook small

 

Fractie

4 - Cymthia Veerman
Cynthia Veerman
2 - Robin Reichrath
Robin Reichrath
3 - Bart Smeets
Bart Smeets
5 - Mona Slob
Mona Slob
6 - Kees Houkes
Kees Houkes

Wethouder
1 - Harry Leunessen
Harry Leunessen