Inloopspreekuur PvdA Landgraaf dinsdag 24 mei

De PvdA Landgraaf wil weten waar burgers tegenaan lopen, wat hen bezig houdt, misstanden aankaarten en het beleid verbeteren. Daarom houdt het Ombudsteam van PvdA Landgraaf maandelijks een inloopspreekuur. Het eerstvolgende spreekuur, waar voor geen afspraak gemaakt hoeft te worden, vindt plaats op dinsdag 24 mei tussen 18:30 en 19:30 uur in de brasserie van verzorgingstehuis Dr. Calshof te Schaesberg. Het ombudsteam, onder andere bestaande uit raadsleden van de PvdA Landgraaf, helpen en ondersteunen u graag als dat nodig is. De teamleden stellen zich persoonlijk, professioneel en toegankelijk op. Veel zaken kunnen worden opgelost met een telefoontje en een doorverwijzing. Indien burgers niet in de gelegenheid zijn om het maandelijkse spreekuur te bezoeken, behoort een huisbezoek met een gesprek 'aan de keukentafel' tot de mogelijkheden! Voor meer info: bel 06-55884488

 

Harry Leunessen over onderzoek Landgraaf-Heerlen: 'Ook mijn vader vroeg naar het 'waarom'!'

Eén dezer dagen valt in Landgraaf en in Heerlen de 'Samenwerkingskrant' op de deurmat. In deze krant is ook wethouder Harry Leunessen aan het woord. Hij vertelt over het waarom van een onderzoek naar diverse vormen van samenwerking met de gemeente Heerlen.

 

 

'Mijn vader vroeg aan mij: Waarom dat onderzoek met Heerlen? Het gaat toch goed in Landgraaf? Ik heb als antwoord een paar praktijkvoorbeelden met hem gedeeld. Mijn boodschap daarbij was: "Pap, ook al zie jij dat er aan de buitenkant niet aan af, het piept en kraakt achter de gevels van ons gemeentehuis. Ik maak mij daar zorgen over en ik vind dat we onze burgers, instellingen en bedrijven goed moeten kunnen bedienen." Een greep uit die voorbeelden...

 

 

De Seniorenraad trok begin 2015 bij mij aan de bel met het signaal dat nog te weinig mensen de vier wijkpuntenweten te vinden. Of we niet zouden kunnen onderzoeken waar dat aan lag? Dat verzoek hebben we in april 2015 op de actielijst van het college gezet. Maar dat onderzoek is nog steeds niet uitgevoerd. Telkens zijn er weer andere prioriteiten, waardoor zo'n concrete zaak niet kan worden opgepakt. Een ander voorbeeld: Sommige belangrijke posities worden in onze gemeente maar door één ambtenaar ingevuld. Als bijvoorbeeld iemand die 'economische zaken' doet ziek wordt, dan ligt de uitvoering van dat werk stil en hebben de bedrijven geen aanspreekpunt meer. Het risico bestaat zelfs dat we eventuele nieuwe bedrijven mislopen. En het kan toch ook niet zo zijn, dat iemand terugkomt van zwangerschapsverlof en ontdekt dat al haar werk is blijven liggen. Dat is niet alleen voor haar vervelend, maar dat is zeker ook nadelig voor u.

 

 

Als wethouder wil ik graag het onderste uit de kan halen voor onze inwoners. Het hoogst bereikbare halen. Nu ons dat op eigen kracht steeds vaker niet meer lukt, vind ik dat we naar andere oplossingen moeten zoeken. Daarom ook het onderzoek met Heerlen: ik wil eerst de feiten helder krijgen, op basis van die feiten conclusies trekken en pas daarna – op basis van de feiten - mijn eigen mening vormen.'

 

 

Klik voor de integrale versie van de Samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen op deze link.

 

 

Of kijk op www.landgraaf-heerlen.nl 

Extra mogelijkheid aanbieden luierafval

Vanaf 1 januari 2016 wordt in Landgraaf het restafval nog maar één keer per vier weken opgehaald. De inzameling van PMD-afval (plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en drankkartons) vindt een keer per twee weken plaats. Dit nieuwe beleid is ingevoerd als pilot-project, waarmee gestreefd wordt naar een duurzamer afvalbeleid.

Vooraf is door diverse raadsfracties aandacht gevraagd voor extra aanbiedingsmogelijkheden voor gezinnen met baby's in verband met mogelijke stankoverlast door luierafval. Alhoewel er tot nu toe begrip is voor het beter scheiden van afval, hebben ook inwoners met baby's het signaal doorgegeven dat het als probleem wordt ervaren als vier weken gewacht moet worden met het aanbieden van luierafval.

Op basis van deze signalen wordt het voor gezinnen met kinderen tot vier jaar mogelijk gemaakt om gebruik te maken van de ondergrondse containers. Inwoners die van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken worden per brief geïnformeerd door de gemeente.

 

Klik hier om de brief van B&W te lezen

 

'Nieuw zwembad voor Landgraafse doelgroepen'

Op maandag 18 april hield de raad een werkconferentie waar gesproken werd over de zwemwaterbehoefte in de regio en de scenario's die mogelijk zijn om vraag en aanbod op een goede manier op elkaar af te stemmen. 
Namens de fractie heeft Robin Reichrath het PvdA-standpunt verwoord en de wethouder gevraagd om een tweetal scenario's verder uit te werken. Voor de PvdA-fractie is een nieuw zwembad (lokaal of samen met Heerlen) voor de Landgraafse doelgroepen ongelofelijk belangrijk om substantiële vraaguitval onder deze (kwetsbare) doelgroepen te voorkomen. 
indebende
 

Lees meer...

Kom naar de Thijs Wöltgenslezing 2016 met o.a. Ton Heerts!

ton heertsGraag willen wij u uitnodigen voor de Thijs Wöltgenslezing, zaterdag 7 mei 2016, 14.00 – 18.00 uur te Cultuurhuis Heerlen (Sittarderweg 145). Met deze lezing herdenken wij de persoon van Thijs Wöltgens en zijn gedachtegoed door deze te verbinden met de actualiteit. De lezing zal dit jaar uitgesproken worden door Ton Heerts.
 
Ton Heerts  (1966) is sinds 23 juni 2012 en tot 1 mei 2016 voorzitter van de vakbond FNV. Hij is als zodanig ook lid geweest van de sociaaleconomische raad (SER). Daarnaast is Ton Heerts directeur van het vfonds en bestuurder bij FC Twente. Van 2006 tot 2010 is Ton Heerts voor de PvdA lid geweest van de Tweede Kamer. 

Lees meer...

Inloopspreekuur PvdA Landgraaf woensdag 16 december

De PvdA Landgraaf wil weten waar burgers tegenaan lopen, wat hen bezig houdt, misstanden aankaarten en het beleid verbeteren. Daarom houdt het Ombudsteam van PvdA Landgraaf maandelijks een inloopspreekuur. Het eerstvolgende spreekuur, waar voor geen afspraak gemaakt hoeft te worden, vindt plaats op woensdag 16 maart tussen 18:30 en 19:30 uur in de brasserie van verzorgingstehuis Heereveld aan de Kloosterstraat te Waubach. Het ombudsteam, onder andere bestaande uit raadsleden van de PvdA Landgraaf, helpen en ondersteunen u graag als dat nodig is. De teamleden stellen zich persoonlijk, professioneel en toegankelijk op. Veel zaken kunnen worden opgelost met een telefoontje en een doorverwijzing. Indien burgers niet in de gelegenheid zijn om het maandelijkse spreekuur te bezoeken, behoort een huisbezoek met een gesprek 'aan de keukentafel' tot de mogelijkheden! Voor meer info: bel 06-55884488 of kijk op www.pvda-landgraaf.nl

Lokale woonlastenmeter vanaf 18 december online!

De gemeenteraad heeft gisteravond een presentatie gekregen over de zogenaamde lokale woonlastenmeter. Het betreft een webapplicatie waarmee burgers meer informatie kunnen vinden over de gemeentelijke begroting en lokale belastingen. Iedere bewoner kan met deze app zijn/haar eigen lokale lasten via de app berekenen. Ook is het mogelijk om een vergelijking met andere (Parkstad)gemeenten te maken. De app beoogt burgers meer te betrekken bij de begroting en de keuzes die de gemeenteraad moet maken.
De app bevat ook een zogenaamd raadsdeel waarmee de burger op de stoel van de gemeenteraad kan gaan zitten. Door bijvoorbeeld tarieven aan te passen, maakt de app direct inzichtelijk wat de effecten hiervan zijn.

 

De app is klaar voor gebruik en wordt vanaf 18 december in gebruik genomen. We zijn benieuwd hoe de app door de Landgraafse burger wordt beoordeeld.

Begroting 2016: ambitie in moeilijke tijden

Op donderdag 12 november 2015 nam een unanieme gemeenteraad de meerjaren begroting aan. Dat gebeurde zonder dat er ook één amendement (=wijzigingsvoorstel) werd ingediend. Een unicum, en dat is een compliment waard aan het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf.

 

Namens de PvdA-fractie sprak fractievoorzitter Robin Reichrath de Algemene Beschouwingen uit. 'Het niet doorgaan van de ambtelijke fusie met Brunssum is een teleurstelling. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor steeds meer taken. Den Haag stelt echter steeds minder geld beschikbaar voor de uitvoering van die taken. Dat betekent dat we een keuze hebben: of we stellen onze ambities en doelstellingen al op voorhand naar beneden bij, of we onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten. Wij kiezen voor de tweede optie.

 

De PvdA-fractie kijkt daarom tevreden terug op het gegeven dat een meerderheid van deze raad het college de opdracht gegeven heeft om te onderzoeken op welke schaal en in welke vorm de belangen van de Landgraafse burger het beste gediend zijn. Die informatie is nodig om een gedegen standpunt te kunnen innemen.
 
Landgraaf toont met deze begroting naar de mening van de PvdA zijn ambitie in moeilijke tijden. Laten we dat vooral volhouden!'
 
 
 
 
 

Accommodatieplan Landgraaf

In de afgelopen weken en maanden is er gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig accommodatieplan voor Landgraaf. U heeft er wellicht veel over gehoord en gelezen. Toch zijn niet alle publicaties op feiten berust of worden er 'halve waarheden' verteld. Daarom vindt u hier het vastgestelde accommodatieplan.

 

De overwegingen die tot een aantal keuzes hebben geleid, heeft PvdA-woordvoerder Robin Reichrath tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van 22 oktober ingebracht. Klik hier voor de eerste termijn. 

 

Op 4 november 2015 werd het accommodatieplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders zal een uitvoeringsplan opstellen. De PvdA-fractie kiest niet voor het instandhouden en betalen van héél veel geld voor overcapaciteit en deels leegstaande accommodaties. We kiezen er voor onze inwoners de prijs daarvoor niet te laten betalen, en dat kan alleen door overcapaciteit af te bouwen en functies te clusteren. Zo behouden we ook voor de toekomst voorzieningen in onze wijken en buurten. Ten aanzien van het zwembad zal de PvdA-fractie bij de behandeling van de Kadernota medio 2016 er alles aan doen om een nieuw zwembad (lokaal of regionaal) voor de inwoners van Landgraaf mogelijk te maken. 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Schroom niet en neem contact op met Robin Reichrath via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lees meer...

Raadbesluit Bousberg

Donderdag 24 september nam de gemeenteraad van Landgraaf een besluit met betrekking tot het gebied Bousberg. Woordvoerder Bart Smeets schreef naar aanleiding van de raadsvergadering onderstaande samenvatting.

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

Volg de PvdA Landgraaf 
nu ook op Facebook!

like us on facebook small

 

Fractie

2 - Robin Reichrath
Robin Reichrath

Cynthia Veerman
3 - Bart Smeets
Bart Smeets
5 - Mona Slob
Mona Slob
6 - Kees Houkes
Kees Houkes

Wethouder
1 - Harry Leunessen
Harry Leunessen